fredag, september 29, 2006

Adapt to new contact....

Adapt to a new contact..... För att leka lite med ord.

I Italien köpte vi tonvis med adapters för våra svenska kontakter. Så varde ljus när vi lyckats lokalisera rätt adapters. Nu köper vi adapters för italienska kontakter samt för svenska, vissa ska in i samma uttag, adapter på adpater. Finns "elblocket" för utlandssvenskar, en adapter borde ha högt andrahandsvärde, främst i inskaffingssvårighet.

Vi lär väl ta med oss något sladdigt med Schweizisk kontakt med, vart vi nu ska bo härnäst. Virrvarr av kontakter och adapters. Varför finns det inte en universell standard? El är ju el liksom. Varför måste kontakterna variera från tjocka till smala till två och till tre. (för att inte tala om hur Englands kontakter och uttag ser ut...)

Två hål i väggen har ju vattenfall tutat i oss räcker. Nej, tre hål i väggen. Vissa väggar vill säga. Hur låter vattenfalls slogan internationellt? Two holes and an adapter?